Etsivä nuorisotyöntekijä

syyskuuta 20, 2019 at 10:42 ap.

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on tavoittaa alle 29 -vuotiaita nuoria,
jotka ovat koulutuksen tai työelämän ulkopuolella tai tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa
palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä haluaa, vahvistaa nuoren
valmiuksia päästä elämässä eteenpäin ja on nuorelle aina vapaaehtoista. Etsivä nuorisotyö on läsnä
nuorten keskuudessa ja tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin, 
etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin sekä tukee nuorta hakeutumaan niihin 
palveluihin, joita hän tarvitsee ja haluaa.

Etsivä nuorisotyöntekijä toimii kunnan nuorisotoimessa tehden yhteistyötä eri hallinnonalojen kanssa
nuorisotyön tavoitteiden saavuttamiseksi. Etsivän nuorisotyöntekijän työaika on 38,75 h/vko.

Etsivällä nuorisotyöntekijällä tulee olla riittävä koulutus ja kokemus nuorten kanssa tehtävästä työstä.
Tehtävään antaa kelpoisuuden esimerkiksi nuoriso- tai sosiaalityöntekijän tai yhteisöpedagogin koulutus.
Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, työkokemusta monialaisesta verkostotyöstä sekä aiempaa työ-
kokemusta etsivästä nuorisotyöstä tai muusta erityisnuorisotyöstä. Oman auton käyttömahdollisuus on
työn joustavaan hoitamiseen tarpeen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Työsuhteessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.
Valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittä-
misestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Lisäksi valitun on ennen valinnan vahvista-
mista esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haku päättyy: 4.10.2019 klo 15
Työsuhteen kesto: Vakinainen
Työn luonne: Kokoaikatyö
Työ alkaa: 1.11.2019
Palkkaus: KVTES
Työavain: 251514
Lisätietoa antaa: Vapaa-aika- ja nuorisotoimen esimies Kari Kosunen puh. 0400 530 046 

Tags: