Sosiaalitoimi

Kunnan sosiaalihuollon tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ehkäisy, sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen sekä ihmisten omatoimisuuden tukeminen. Joutsan sosiaalipalveluissa vastataan sosiaalipalvelulujen järjestämisestä, toimeentulotuen antamisesta, sosiaalisen luoton myöntämisestä, sosiaaliturvaetuuksia ja niiden käyttöä koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta, sosiaalisten olojen kehittämisestä ja sosiaalisten epäkohtien poistamisesta. Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö

Perusturvajohtaja 
Anna-Maija Kääriäinen
0400 641 105

Johtava sosiaalityöntekijä
Päivi Boualem
040 358 0009

Asumispalvelujen ja hoitotyön esimies
Sanna Niskanen
040 358 8160

Kotihoidon esimies
Marjatta Virtanen
0400 670 089

Vammaispalvelujen esimies
Sirkka-Helinä Huru
040 531 9101


 

Sosiaalihuollon muistutuslomake

 - > Lomakkeeseen

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus, jos hän on tyytymätön kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa. Tarvittaessa sosiaaliasiamies avustaa asiakasta muistutuksen teossa.

Muistutus (SHAL 23 §)

  • Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus kohtelustaan sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon vastuualueen esimiehelle.
  • Muistutukseen on vastattava kohtuullisessa ajassa sen tekemisestä.
  • Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla
  • Muistutuksen tekeminen ei rajoita asiakkaan oikeutta hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään
  • Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta asiakkaan oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvovalle viranomaiselle

 Päivitetty 1.10.2015